Sailing Against All Odds

Sailing Against All Odds

Kolejny stateczek z biblioteki. Cudny :) Super się układało i bardzo cieszy, że kolejne puzzle kompletne :)

Puzzle wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Podział żaglowców na rodzaje jest trudny i wielowątkowy, generalnie jednak żaglowce klasyfikuje się właśnie ze względu na ich żagle, a dokładniej na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek.
W najszerszym rozumieniu terminu żaglowiec jest nim każda bez wyjątku jednostka, której ożaglowanie stanowi jej podstawowy napęd.