Geralt & Ciri

Geralt & Ciri

Rok kończę z Wiedźminem. Grafika cudowna, ale z tym czarnym tłem to Good Loot czasami przesadza. No nie było lekko, w układaniu musiała pomóc llama i moje kochanie, ale daliśmy radę przed końcem roku :)

Dziecko Niespodzianka – dziecko, które jeszcze się nie narodziło, a które na skutek obietnicy złożonej jakiejkolwiek istocie miało zostać związane z nią nierozerwalną więzią przeznaczenia.
Tradycyjną formułą obietnicy były słowa wypowiadane w zamian za ofiarowaniu komuś pomocy: Oddasz mi to, co zastaniesz w domu po powrocie, a czego się jeszcze nie spodziewasz.
Obietnica mogła być spełniona jedynie, gdy potwierdzi ją siła przeznaczenia, tzn. gdy dziecko-niespodzianka wyrazi na to zgodę. To ta zgoda miała potwierdzać, że urodziło się w cieniu przeznaczenia.
Dziećmi-niespodziankami byli najczęściej chłopcy. Zdarzały się również dziewczynki, jak np. Pavetta czy Cirilla zwana Ciri.