Flying Town

Flying Town

I ostatni w tym roku Yerka, Latające Miasto z żarłoczną bramą :D sama przyjemność układania :)

Puzzle miałam okazję ułożyć dzięki uprzejmości Tomasza.B - pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje :)

W Polsce przyjmuje się następującą definicję prawną: miasto to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 1990 o nadaniu lub zniesieniu statusu miasta decyduje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.