Astrologia

Astrologia

Po ostatnich 2×2000 chciałam się sprawdzić w czymś “trochę” większym :) Nie pamiętam ile czasu mi to zajęło, ale satysfakcja po ułożeniu nie do opisania :) .. Ze względu na wielkość puzzli, a posiadanego małego pokoju, układanie następowało w kawałkach

Astrologii używano przede wszystkim do prognozowania pogody oraz wyznaczania szczęśliwych dni. Większe przepowiednie, jeśli były trafne, przynosiły sławę i bogactwo. Nietrafione niejednokrotnie kończyły się śmiercią astrologa. Stąd astrolodzy dbali o to, by były dostatecznie niejasne i pozostawiające jak największą możliwość interpretacji.

Pierwotnie uważano, że ciała niebieskie reprezentują na niebie władców ziemskich. W pierwszym tysiącleciu przed n.e. ugruntował się pogląd związany z wróżbiarstwem, że indywidualne losy władców mogą być odczytane z położenia ciał niebieskich.