The Bizarre Bookshop

The Bizarre Bookshop

Kolejny Ravensburger obok, którego nie można przejść obojętnie. Paleta kolorów tak przyciąga, że trzeba ułożyć :) Obowiązkowe puzzle dla moli książkowych! :)

Księgarnia – przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się detaliczną, a czasami hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki. A także jednostka operatywno-wykonawcza wchodząca w skład przedsiębiorstwa księgarskiego, będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednia urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży.