Snow Leopard Cubs

Snow Leopard Cubs

Jeszcze jedna 600tka dla szybkiego relaksu :) To mój ostatni przerywnik przed kolejną częścią Wildlife (33600)

Pantera śnieżna żyje w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej oraz środkowej Azji. Zamieszkuje stepy, lasy i góry do 6000 m n.p.m. w lecie i ok. 600 m n.p.m. w zimie. Zwykle przebywa nad granicą lasu.