Shaped Butterfly

Shaped Butterfly

Pierwsze JUMBO, kolejne konturowe, najważniejsze, że kompletne :) Ciężko się układało, ze względu na fakt odbicia lustrzanego, jednak jak zawsze efekt końcowy rekompensuje trudy :)

Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w obrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach czy popularnych atlasach podziały to podział ze względu na wygląd i porę lotu na motyle dzienne oraz ćmy oraz podział ze względu na wielkość na Macrolepidoptera (motyle większe) i Microlepidoptera (motyle mniejsze).