Pandy Wielkie

Pandy Wielkie

Kontynuacja serii WWF. Urocze Pandy.

Na świecie żyje obecnie około 1600 pand wielkich, o 40% więcej niż w latach 80. Wzrost liczebności populacji pand zawdzięczamy aktywnej ochronie tego gatunku, prowadzonej również przez WWF, jednak wciąż jest on zagrożony wyginięciem. Na wolności pandę wielką można spotkać tylko w Chinach.