Marine to Life

Marine to Life

Taki przyjemny obrazeczek od Castorlanda wypożyczony z biblioteki :) Układało się błyskawicznie, po niebie z Seszeli było mi to potrzebne :)

Puzzle wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Mewa siwa, mewa pospolita – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny mewowatych, zamieszkujący Eurazję. W polskiej literaturze ornitologicznej najczęściej stosowaną nazwą jest „mewa pospolita”, jednak taki epitet gatunkowy jest mylący wobec rzeczywistej pozycji tego gatunku w polskiej faunie, zatem od niedawna Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego propaguje nazwę „mewa siwa”