Greek Holidays

Greek Holidays

Kolejny prezent od brata tym razem z zeszłego roku więc jestem na bieżąco :P Przyjemny treflik mimo, że 3000 też mi się na stole nie mieści, ale przy takiej grafice bardzo przyjemnie się układało segmentowo :)

Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka, stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, igrzysk olimpijskich, sportu, wielu podstawowych twierdzeń naukowych, zachodniej literatury, historiografii, politologii oraz teatru, zarówno komedii, jak i dramatu. Świadectwem tej spuścizny jest 18 Obiektów Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nowożytne państwo greckie zostało utworzone w wyniku zwycięskiego powstania przeciwko rządom osmańskim.