Europe Map 1983

Europe Map 1983

Szczerze to nawet bym nie przypuszczała, że takie puzzle będę układać, ale zaciekawiła mnie edukacyjna część z nazwami stolic :) Taka mała podróż historyczna bo mapa z roku 1983. Niestety jak na Waddingtons przystało bardzo luźne elementy.

Jugosławia – nazwa państwa narodów południowosłowiańskich (słowo jug w większości języków owych narodów oznacza „południe”), używana do 1918 r. jako koncepcja polityczna, od 1918 dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 r. już oficjalne dla Królestwa Jugosławii, od 1945 r. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a po jej rozpadzie (w latach 1991–1992) dla Federalnej Republiki Jugosławii będącej federacją Serbii i Czarnogóry – do 2003.