Dayton's Garage

Dayton’s Garage

Maleństwo od Trefla, ale z Premium Quality i muszę przyznać,  że przyciągały mnie do tego wzoru kolory :) Pierwsza myśl, że to Ravensburger, ale jednak nie, chociaż kolorystycznie dużo nie odbiega :) Szybkie i przyjemne, polecam do przerwy na kawę :)

Wymogi dotyczące budowy garaży zdefiniowane są w odpowiednim rozporządzeniu właściwego ministra wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w prawie budowlanym. Obecnie, dla garaży przeznaczonych dla samochodów osobowych, jest to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozdz. 10 (§ 102 – § 108) tego rozporządzenia, określonych jest szereg wymogów dotyczących w szczególności wymiarów minimalnych poszczególnych elementów garażu, wentylacji, ochrony p.poż, oświetlenia, dojazdów i pochylni, stanowisk postojowych, i inne.