Castles

Castles

Konturowe tym razem od Sure-Lox. Elementy większe niż przeciętne, ale chyba dzięki temu łatwiej się układało :) Dodatkową ciekawostką są ukryte zamki w zamkach :)

Zamek to zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy, siedziba rycerza lub placówka militarna. Zasadniczą cechę takiego zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w postaci wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, a w następnych okresach murowany.