Baby Polar Bear

Baby Polar Bear

Biblioteka miała jeszcze jednego słodziaka z serii WWF więc szkoda by było nie skorzystać.

Puzzle wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Misją WWF jest walka z degradacją środowiska naturalnego oraz budowanie przyszłości, w której ludzie żyją w harmonii z naturą.
WWF założono w 1961 w Szwajcarii i jest ona największą międzynarodową organizacją na rzecz ochrony przyrody. Z ponad 5 milionami zwolenników, WWF jest obecna w 100 krajach na 6 kontynentach. Na całym świecie organizacja prowadzi 1300 projektów i działa na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Program oparty jest na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i realizowany przy udziale najbardziej wiarygodnych międzynarodowych ekspertów. Działania WWF bazują na zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu i zainteresowanych stron, którzy wnoszą istotny wkład w realizację misji organizacji.